Názov

Detekcia postavy hráča v Unity3D

The Pose Detection of Player in Unity3D

Anotácia

Práca má kompilačno-implementačný charakter. V kompilačnej časti sa venuje problematike rozpoznávania polohy postavy z kamery pomocou hlbokého učenia. V implementačnej časti používa týmto spôsobom vytvorený plugin do herného engine Unity3D a realizuje pomocou neho hru, ktorú hráč ovláda pohybom svojho tela.

Cieľ

Bakalárska práca má dva ciele:

  1. vyskúšať OpenPose plugin pre Unity3D v hre, ktorá sa ovláda pohybom hráča
  2. naštudovať a spracovať problematiku rozpoznávania polohy postavy z kamery na báze hlbokého učenia, ktoré OpenPose používa

Vedúci

RNDr. Andrej Lúčny, PhD.

Zdroje

Zhe Cao and Gines Hidalgo and Tomas Simon and Shih-En Wei and Yaser Sheikh: OpenPose: Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation using Part Affinity Fields
Zhe Cao and Tomas Simon and Shih-En Wei and Yaser Sheikh: Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation using Part Affinity Fields 
Tomas Simon and Hanbyul Joo and Iain Matthews and Yaser Sheikh: Hand Keypoint Detection in Single Images using Multiview Bootstrapping
Shih-En Wei and Varun Ramakrishna and Takeo Kanade and Yaser Sheik: Convolutional Pose Machines 

GitHub 

Hocking, Joesph: Unity in Action, Second Edition, Manning Publications, 2018

.
 

Bakalárska práca, Vladimír Bencz
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!